IDIOMAS

INGLÉS B2

Duración: 225
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1

Duración: 225
Modalidad: Formación On Line

ALEMÁN A1 (MARCO COMÚN EUROPEO)

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

ITALIANO A1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

ITALIANO A2

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

ITALIANO B1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 – 2018

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 (1ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 (2ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 (I)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS MEDIO

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS PARA EL SECTOR DE COMERCIO

Duración: 90
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS PARA HOSTELERÍA

Duración: 90
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2.1 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2.2 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS AVANZADO

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 – 2018

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 (1ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 (2ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 (I)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 (II)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 (III)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 (IV)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1 2017

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1.1 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B1.2 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS A2

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS A2 2017_10

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS B1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS B1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS B1 2017_10

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS A1 2017_10

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS A2

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

ATENCIÓN TELEFÓNICA EN INGLÉS

Duración: 30
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 (II)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1 – 2018

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 (III)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1 (1ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 (IV)

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

ALEMAN A1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1 (2ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2 2017

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1 2017

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2.1 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

EMPRENDEDORES: INGLÉS DE NEGOCIOS

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

ALEMÁN A2

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1.1 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS B2.2 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A1.2 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS BÁSICO

Duración: 50
Modalidad: Formación On Line

ALEMÁN B1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS C1 – 2019

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2 – 2018

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS C1.1 – 2018

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2 (1ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS C1.2 – 2019

Duración: 40
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS A1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2 (2ª PARTE)

Duración: 60
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS EMPRESARIAL

Duración: 70
Modalidad: Formación On Line

FRANCÉS A1

Duración: 100
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS A2 2017

Duración: 120
Modalidad: Formación On Line

INGLÉS ESENCIAL. PREGUNTAS FRECUENTES

Duración: 30
Modalidad: Formación On Line